Om Bengt

BENGT LISSEGÅRDH EN VÄGRÖJARE FÖR SÄLLSKAPET

Bengt Lissegårdh har avlidit, 67 år gammal. Han var ordförande i Grafiska Sällskapet under åren 1958-1960.
Han efterträdde då Sven Olof Rosén. Lissegårdh var som ordförande både idérik och initiativkraftig och med stort intresse
och fast hand styrde han Grafiska Sällskapet.

På grund av sjukdom drog han sig tillbaka efter två år som ord-
förande. Under de åren genomförde han några saker som Sällskapet fortfarande har nytta utav. Bland annat startade han vår galleriverksamhet. Han lätt bygga gallerifack och gjorde en utställningsvägg hos De Unga på Vasagatan 4 i Stockholm.
Här gjordes separatutställningar, om än i liten omfattning, så blev de mycket uppskattade och välbesökta. Försäljningen ur facken kom också igång bra.

För att få bättre kontakt med medlemmarna, speciellt med de ute i landet, startade han medlemsbladet Grafik-Nytt, som i sina första nummer kom ut i A4 format.

Av större utställningar som Bengt Lissegårdh genomförde kan nämnas den stora grafikerutställningen i USA, Vidare förbered- de han en större utställning i Berlin där Bengt Lissegårdh tillsammans med Ture Lidström och undertecknade var nere i Berlin och förhandlade. Utställningen ägde sedan rum året därpå.

Han startade även ett flertal vandringsutställningar, som cirkulerade till olika museer ute i landet, Dessa utställningar blev alltid mycket väl mottagna.
Det här redovisande är något av vad Bengt Lissegårdh hann genomföra under sin alltför korta tid som ordförande.

                                                                         Lennart Forsling
KÄLLA: Grafik Nytt, Grafiska Sällskapet. Nr 4 1979 årg XXII